Практики
Антимонопольне право та захист конкуренції
Вирішення спорів
Корпоративна практика
Кримінальна практика
Податкова практика
Антимонопольне право
та захист конкуренції
Глобалізація ринку, зміна зовнішнього середовища та мінливість купівельного попиту призводять до постійного загострення конкуренції.

За таких обставин, кожному підприємству важливо правильно оцінити ризики заради того, щоб вибрати ефективні методи добросовісної конкуренції.

Розуміючи задачі та виклики, що постають перед бізнесом, ми допомагаємо розробити комплексні рішення та стратегії для ефективного управління антимонопольними ризиками.

Наша команда має значний досвід у консультуванні клієнтів з питань отримання дозволів Антимонопольного комітету на концентрацію та узгоджені дії, розробки компалєнс-програм, захисту від недобросовісної конкуренції, участі у публічних закупівлях.

Застосовуючи актуальні практики антимонопольного законодавства, ми надаємо рішення на підтримку чесної конкуренції, яка стане запорукою сталого розвитку Вашого бізнесу.

Ключові контакти: Ольга Гончар
Послуги:
Отримання дозволів на концентрацію
та узгоджені дії.
Консультування з питань дотримання антимонопольного законодавства.
Публічні закупівлі (консультації з питань проведення закупівель, супровід участі
в публічних закупівлях, представництво інтересів при оскарженні процедур закупівель).
Відшкодування шкоди, завданої
внаслідок порушення законодавства
про захист економічної конкуренції.
Недобросовісна конкуренція (захист
інтересів у випадку використання порівняльної реклами та інформації,
що вводить в оману).
Розробка комплаєнс-програм,
внутрішніх політик дотримання
конкурентного законодавства.
Державна допомога суб'єктам господарювання (консультування з питань надання державної допомоги, представництво інтересів при оскарженні рішень АМКУ про припинення незаконної державної допомоги та її повернення).
Кримінальна практика
Ми захищаємо інтереси Клієнтів у справах про привласнення та розтрату активів, шахрайство, ухилення від сплати податків, злочинах у сфері службової та господарської діяльності.

Така вузька спеціалізація дає можливість зосередитись на дійсно важливих аспектах кожної справи та надавати якісну допомогу.
Завдяки чіткому розумінню сучасних бізнес-процесів ми забезпечуємо якісний аналіз кримінально-правових ризиків та можемо попередити претензії з боку контролюючих та правоохоронних органів.

Для роботи над проєктами ми залучаємо спеціалістів суміжних практик, а тому завжди забезпечуємо комплексний захист.

Ключові контакти: Роксолана Лукінчук, Іван Костюк
Послуги:
Проведення внутрішніх перевірок
та службових розслідувань.
Підготовка та участь у судових засіданнях
з обрання запобіжних заходів.
Притягнення партнерів та керівників
до відповідальності за порушення законодавства.
Побудова захисту на стадії досудового
розслідування кримінальних справ.
Допомога при проведенні окремих
слідчих та процесуальних дій.
Представництво інтересів на всіх стадіях кримінального провадження.
Робота з АРМА, повернення вилучених
та арештованих активів.
Підготовка керівництва та персоналу
до слідчих дій.
Податкова практика
В умовах постійної зміни економічного середовища аналогічним чином розвивається і податковий режим. Політика уряду відносно збільшення обсягу податкових надходжень призводить до виникнення нових та складних питань як стосовно податкового планування і адміністрування податків, так і вирішення податкових спорів.

Ефективність оподаткування, зниження ризиків, попередження податкових спорів і успішне їх вирішення – це цілі, які якнайкраще можуть бути досягнуті, якщо команда податкової практики має багатий експертний досвід. Ми ефективно та результативно співпрацюємо з нашими клієнтами задля досягнення таких цілей.

Ми розуміємо економічні та юридичні тонкощі бізнесу та його оподаткування.

Спільна робота з експертами з інших практик дозволяє нам вирішувати питання оподаткування діяльності клієнтів комплексно: з урахуванням корпоративного права, вирішення спорів у суді та захисту інтересів клієнтів у кримінальному провадженні.


Ключові контакти: Олег Тарасюк
Послуги:
Податкове планування господарської діяльності та
виконання договорів.
Проведення попереднього аудиту перед
початком податкової перевірки.
Консультації щодо оподаткування
юридичних та фізичних осіб.
Правова допомога при проведенні податкових перевірок.
Звернення для отримання індивідуальних податкових консультацій.
Представництво інтересів при
вирішенні податкових спорів.
Корпоративна практика
Ми пропонуємо клієнтам повний спектр юридичних послуг, пов'язаний з плануванням, створенням та супроводженням діяльності господарських товариств.

Корпоративна практика, зокрема, включає консультування з питань корпоративного управління, підготовка внутрішніх управлінських документів компанії, супроводження правочинів щодо набуття корпоративних прав, процедур squeeze-out та sell-out, супроводження трансакцій у різних галузях та секторах бізнесу.

Компанія спеціалізується на вирішенні корпоративних конфліктів та кризових ситуацій, які виникають з акціонерами (учасниками) господарських товариств та топменеджментом компаній.

Ключові контакти: Сергій Василишин, Дар'я Котова
Послуги:
Розробка корпоративної структури, податкове планування і юридичний аудит, а також підготовка внутрішніх управлінських документів компанії: статути, внутрішні положення та регламенти, юридичне оформлення рішень органів управління.

Повне супроводження з питань загальних зборів учасників/акціонерів, емісії цінних паперів, збільшення/зменшення статутного капіталу господарського товариства, розкриття та реєстрації на фондовій біржі, процедур squeeze-out та sell-out.
Захист прав акціонерів та інвесторів, вирішення корпоративних спорів.
Супровід проєктів у сфері злиття, поглинання, набуття корпоративних прав.
Вирішення спорів з питань державної реєстрації компаній та корпоративних прав.
Врегулювання кризових ситуацій, захист від рейдерського захоплення
Супроводження корпоративної реструктуризації та банкрутства.
Вирішення спорів
Ми раціональні та мотивовані.

Ми ніколи не нав'язуватимемо безглуздих спорів, як ніколи не ініціюватимемо конфлікт, за наявності дієвої альтернативи.

Глибока всебічна експертиза шляхом залучення спеціалістів з різних практик дозволяє запропонувати клієнту рішення, необхідні для розв'язання спорів, вирішення яких, здавалося б, є неможливим.

Ключові контакти: Сергій Василишин, Олег Тарасюк
Послуги
Спори з суб'єктами владних повноважень щодо визнання протиправними їх рішень, дій та бездіяльності;
Спори у сфері антимонопольного та конкурентного права;
Спори, які виникають з корпоративних правовідносин;
Спори, що пов'язані з процедурою проведення публічних закупівель;
Спори щодо нерухомого майна або майнових прав на таке майно;
Податкові спори;
Спори, пов'язані з цінними паперами;
Трудові спори.